Hrvatski jezični portal

naturalìzam

naturalìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N naturalizam
G naturalizma
D naturalizmu
A naturalizam
V naturalizme
L naturalizmu
I naturalizmom
množina
N naturalizmi
G naturalizama
D naturalizmima
A naturalizme
V naturalizmi
L naturalizmima
I naturalizmima
Definicija
1. fil. filozofska koncepcija prema kojoj je priroda osnova i bit svega, jedini pravi realitet i ništa izvan njega ne postoji
2. umj. pravac u književnosti i umjetnosti u drugoj pol. 19. st., nadovezuje se na realizam kojem je blizak; u promatranje prirode i čovjeka nastoji unijeti rezultate tadašnje ekspanzije nekih znanosti (biologija, psihologija i dr.) i oslanja se na filozofiju i metodu pozitivizma (prioritet empiriji, eksperimentu, pozitivnoj činjenici)
3. teol. nestalan skupni naziv za stavove i tumačenja života koji se poklapaju s neposrednim svakodnevnim iskustvom, odnosno »naravnošću«
4. razg. inzistiranje na grubim, ružnim, mučnim osobinama u prikazivanju nekog događaja, stanja, ambijenta
Etimologija
njem. Naturalismus ← lat. naturalis: prirodan, v. natura