Hrvatski jezični portal

natúra

natúra ž

Izvedeni oblici
jednina
N natura
G nature
D naturi
A naturu
V naturo
L naturi
I naturom
množina
N nature
G natura
D naturama
A nature
V nature
L naturama
I naturama
Definicija
1. rij. osobine ličnosti, temperament i karakter, ćud, narav, priroda osobe u širokom smislu [osjetljiva natura; uporna natura]
2. priroda
Sintagma
natura naturans (izg. natur natúrans) stvaralačka priroda, stvaralački princip svijeta, koji se u teologiji, a katkad i u filozofiji, izjednačuje s pojmom Boga;
natura naturata (izg. natur naturáta) stvorena priroda, pojedinačne stvari svijeta, svijet sam
Frazeologija
u naturi (platiti) platiti u robi umjesto u novcu
Etimologija
lat. natura ≃ nasci: roditi se