Hrvatski jezični portal

misaónōst

misaónōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N misaonost
G misaonosti
D misaonosti
A misaonost
V misaonosti
L misaonosti
I misaonošću / misaonosti
množina
N misaonosti
G misaonosti
D misaonostima
A misaonosti
V misaonosti
L misaonostima
I misaonostima
Definicija
osobina onog koji je misaon