Hrvatski jezični portal

ȁz

ȁz m

Definicija
lingv. ime slova a u glagoljičkoj i ćiriličkoj azbuci, usp. a1 (I) (2)
Etimologija
✧ prema stsl. ličnoj zamjenici 1. l. jd azъ