Hrvatski jezični portal

mnȍgo

mnȍgo pril.komp. vȉšē, superl. nàjvišē/nȃjvećma rij. knjiš.

Definicija
1. a. u velikom broju, u velikoj količini, opr. malo b. dosta vremena; dugo, opr. kratko
2. (uz komp.) kad se ističe velika razlika prema onome s čim se uspoređuje [mnogo bolji/ljepši uz pozitiv, ob. jako/vrlo dobar/lijep itd.; u vezama s drugom riječju koja je komparativ: mnogo previše, mnogo ljepši, mnogo manji, ali ne mnogo premalo, mnogo lijep]; znatno, usp. vrlo
3. previše, (i)suviše, preko mjere, pretjerano [sto ljudi je mnogo za tu predavaonicu]
Frazeologija
mnogo je zvanih malo odabranih bibl. samo neki uspijevaju