Hrvatski jezični portal

mȁlo

mȁlo pril.komp. mȁnjē, superl. nȃjmanjē〉, opr. mnogo

Definicija
1. a. neznatna, nedovoljna količina, u neznatnoj, nedovoljnoj količini [malo mi je kruha; malo malčice toliko da jedva ima, jedva jedvice] b. donekle, unekoliko [malo se snašao]
2. neko vrijeme, na kratko vrijeme [pričekaj malo]
3. zajedno s da, te, što, ne, znači: zamalo, umalo, gotovo, skoro [malo da nisam]
4. zajedno s odnosnim zamjenicama koji, što, znači: rijetko koji, rijetko što [malo koji]
5. pejor. za naglašivanje male vrijednosti, skromnosti čega [malo kuće i imanja]
6. za ublaživanje značenja riječi koje znače intenzitet, snagu i sl., osobito u superlativu [malo previše]
7. čest. u zn. da se što učini u nekoj potrebnoj količini ili trajanju [razmisli malo pa će ti biti jasno; malo radim malo se odmaram = neko vrijeme; malo ste bili drski = donekle, u nekoj mjeri]
8. za ublažavanje značenja uz pridjev ili uz prilog [malo neobičan; to je već bilo malo drsko izvedeno s naše strane]
Frazeologija
A. čekaj malo, stani malo, lakše malo (u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili kad on pokazuje pretjeranu nestrpljivost, kad se gura da negdje bude prvi na ulazu, kad žuri s nekom odlukom itd., pa ga se smiruje) [A: Moram s tim poslom biti gotov do šest sati B: Čekaj malo; stani malo]; lakše, smiri se, polako;
izvoli malo, uzmi malo, jesi li za malo... (kad se što poslužuje ili nudi koga čim znači »malo će ti dobro doći«, »bar malo će ti prijati« i sl., a ne znači »uzmi malo, a ne koliko želiš« ili »malo, a ne mnogo«);
B. malo + genitiv partitivni, malo + genitiv partitivni (naznaka da se nešto miješa u umjerenoj količini, koliko traži okus, recept, prikladan omjer dviju ili više tvari, sastavnih dijelova itd.) [malo mesa, malo sira];
malo + imp. malo imp. [malo radi malo se odmaraj]; povremeno jedno povremeno drugo;
malo je reći..., v. reći ⃟;
malo je trebalo umalo što;
malo-malo svaki čas;
(malo) malo pa... svako neko vrijeme, u nekom ritmu, od časa do časa (a da ne treba mnogo čekati), svaki čas;
malo sutra (ob. u dijaloškoj situaciji na riječi sugovornika ili u svom tekstu) u zn. da nešto ne dolazi u obzir, da nikako nije moguć, da se sigurno neće dogoditi i sl. [A: Čujem da će biti velika povišica plaće B: malo sutra];
ne mogu oni mene (nas, vas, njih) tako malo platiti kako ja (ti, on itd.) mogu malo raditi prema zaradi podešavam svoj rad; kakva plaća takva rađa; koliko para toliko muzike (u raznim oblicima rutinskog rada);
samo malo u maloj količini, tako da se pazi da ne bude previše [stavi se luka, a bijeloga luka samo malo];
samo malo! način obraćanja kad tko traži da prođe, da mu se učini mjesta za sjedenje, prolaz i sl., oprostite, pardon, dopustite, dozvolite;
svako malo svaki čas, tako da se često ponavlja, u kratkim vremenskim razmacima [dolazio je svako malo];
tko (u) malo gleda malo vrijedi samo beznačajan čovjek, cicija, sitna duša gleda u sitnice (ob. u sitne razlike u obračunu, u kusur, u sitniš kad se što obračunava i sl.);
u malo gledati biti sitničav, baviti se malim vrijednostima (ob. u materijalnom smislu), baviti se sitnim novcem, kusurom, beznačajnim razlikama u plaćanjima i obračunima