Hrvatski jezični portal

mòriti

mòriti (koga, što) nesvrš.prez. -īm, pril. sad. -rēći, gl. im. -rēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
moriti
 
prezent
jednina
1. morim
2. moriš
3. mori
množina
1. morimo
2. morite
3. more
 
futur
jednina
1. morit ću
2. morit ćeš
3. morit će
množina
1. morit ćemo
2. morit ćete
3. morit će
 
imperfekt
jednina
1. morah
2. moraše
3. moraše
množina
1. morasmo
2. moraste
3. morahu
 
perfekt
jednina
1. morio sam
2. morio si
3. morio je
množina
1. morili smo
2. morili ste
3. morili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam morio
2. bio si morio
3. bio je morio
množina
1. bili smo morili
2. bili ste morili
3. bili su morili
 
imperativ
jednina
2. mori
množina
1. morimo
2. morite
 
glagolski prilog sadašnji
moreći
 
glagolski pridjev aktivni
morio, morila, morilo
morili, morile, morila
 
glagolski pridjev pasivni
moren, morena, moreno
moreni, morene, morena
Definicija
1. ubijati, zatirati [moriti (koga) glađu], usp. pomoriti
2. mučiti (ob. o tuzi, brigama, nevoljama)