Hrvatski jezični portal

mùćkāroš

mùćkāroš m

Definicija
pejor. onaj koji živi, zarađuje na brz, mahom nelegalan, neregularan način