Hrvatski jezični portal

nȃkana

nȃkana ž

Izvedeni oblici
jednina
N nakana
G nakane
D nakani
A nakanu
V nakano
L nakani
I nakanom
množina
N nakane
G nakana
D nakanama
A nakane
V nakane
L nakanama
I nakanama
Definicija
knjiš., v. namjera