Hrvatski jezični portal

mȃjka

mȃjka ž 〈D L -jci/-i hip., G mn -ī/-ā〉

Izvedeni oblici
jednina
N majka
G majke
D majci
A majku
V majko
L majci
I majkom
množina
N majke
G majki / majaka / majka
D majkama
A majke
V majke
L majkama
I majkama
Definicija
1. a. žena koja je rodila jedno ili više djece b. ona koja je rodila u odnosu na one koje je rodila; mama c. ženka koja je donijela na svijet u odnosu na mladunčad
2. pren. a. ono od čega što potječe [majka priroda] b. onaj koji štiti i pomaže [sirotinjska majka]
3. 〈D L mȃjci〉 razg. za pojačavanje prijetnje [nećeš (hoćeš) majci]
Sintagma
časna majka predstojnica među časnim sestrama;
majka Božja kat. Marija, majka Isusa Krista, prihvaćeno kao dogma, usp. Bogorodica (u istočnim crkvama)
Frazeologija
A. majka mu stara poštapalica za pojačavanje onoga što je rečeno i u dokazivanju;
(biti) majka (za što) žarg. odlično se razumjeti u što;
pijan kao majka (zemlja) potpuno pijan;
tko će kao (ko) majka 1. majka je spremna na najveće žrtve za svoje dijete, nitko se u požrtvovnosti ne može mjeriti s majkom 2. iron. majka je uvijek nekritična prema svojoj djeci [A: Moj sin je pametan i nema nedostataka kao drugi B: Tko će ko majka!];
B. daj mi Bože što mi misli žena, ne daj što mi misli majka, v. misliti ⃟;
(gol) kao od majke rođen (pojačano) sasvim gol, nag;
(mila) majka biti izvrstan u čemu, koji odlično poznaje neku vještinu [ja sam za to maja];
majka me (je) rodila... za to sam rođen, to mi je urođeno, za to sam stvoren, imam poseban dar za to [majka me je rodila sa špilom karata u rukama volim kartati, imam smisla za kartanje; majka me je rodila s čekićem u ruci imam smisla za rad s alatom, za praktične poslove rukom];
nekom majka, a nekom maćeha nepravedno;
takvoga majka ne rađa (svaki dan), v. rađati ⃟;
žalosna mu majka jadan (ti je), za onoga tko je dostojan sažaljenja, bijedan, kukavan
Onomastika
pr. (nadimačka): Mája (Omiš, Zadar), Màjčica (Metković, J Dalmacija, Istra), Májica (Filip-Jakov kod Biograda), Májić (1860, J i sred. Dalmacija, Slavonija), Mȃjkić (400, Zagreb, Dvor, Banovina), Májko (Vinkovci, I Slavonija, Podravina)
Etimologija
✧ od starijega *matka, v. mati