Hrvatski jezični portal

mȁđarski

mȁđarski pril.

Definicija
kao Mađar, na način Mađara