Hrvatski jezični portal

Mȁđarskā

Mȁđarskā (Mȁdžarskā) ž

Izvedeni oblici
jednina
N Mađarska
G Mađarske
D Mađarskoj
A Mađarsku
V Mađarska
L Mađarskoj
I Mađarskom
Definicija
geogr. država u srednjoj Europi, 93.033 km2, 10.355.000 stan., glavni grad Budimpešta
Onomastika
pr. (etnonimi ili etnici, u nekim dijelovima Bosne tako nazivaju Hrvate katolike, Ugarska): Màdjār (Osijek, Međimurje), Madjárac (Vukovar, Karlovac), Madjárević (Vinkovci, Vukovar), Màdžār (380, Knin, Zagora, sred. i S Dalmacija, Kordun), Madžárac (260, Glina, Banovina, Kordun, Pokuplje, Prigorje), Madžárević (240, Županja, Posavina, I Slavonija, Kordun), Màđār (370, Osijek, Ivanec, Ðurđevac, Baranja), Mađárac (220, Vukovar, Banovina, Pokuplje), Mađárević (470, Slavonija), Màđarić (560, Međimurje, Donji Miholjac, Koprivnica), Màgjār (Vinkovci), Màgjer (Osijek, Samobor), Màžār (610, Vukovar, Lika, Z Slavonija, Posavina), Màžer (Rijeka, Zadar)