Hrvatski jezični portal

sȁmotan

sȁmotan prid.odr. -tnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N samotan
G samotna
D samotnu
A samotna / samotan
V samotni
L samotnu
I samotnim
množina
N samotni
G samotnih
D samotnim / samotnima
A samotne
V samotni
L samotnim / samotnima
I samotnim / samotnima
 
srednji rod
jednina
N samotno
G samotna
D samotnu
A samotno
V samotno
L samotnu
I samotnim
množina
N samotna
G samotnih
D samotnim / samotnima
A samotna
V samotna
L samotnim / samotnima
I samotnim / samotnima
 
ženski rod
jednina
N samotna
G samotne
D samotnoj
A samotnu
V samotna
L samotnoj
I samotnom
množina
N samotne
G samotnih
D samotnim / samotnima
A samotne
V samotne
L samotnim / samotnima
I samotnim / samotnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N samotni
G samotnog / samotnoga
D samotnom / samotnome / samotnomu
A samotnog / samotni
V samotni
L samotnom / samotnome / samotnomu
I samotnim
množina
N samotni
G samotnih
D samotnim / samotnima
A samotne
V samotni
L samotnim / samotnima
I samotnim / samotnima
 
srednji rod
jednina
N samotno
G samotnog / samotnoga
D samotnom / samotnome / samotnomu
A samotno
V samotno
L samotnom / samotnome / samotnomu
I samotnim
množina
N samotna
G samotnih
D samotnim / samotnima
A samotna
V samotna
L samotnim / samotnima
I samotnim / samotnima
 
ženski rod
jednina
N samotna
G samotne
D samotnoj
A samotnu
V samotna
L samotnoj
I samotnom
množina
N samotne
G samotnih
D samotnim / samotnima
A samotne
V samotne
L samotnim / samotnima
I samotnim / samotnima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N samotniji
G samotnijeg / samotnijega
D samotnijem / samotnijemu
A samotnijeg / samotnijega
V samotniji
L samotnijem / samotnijemu
I samotnijim
množina
N samotniji
G samotnijih
D samotnijim / samotnijima
A samotnije
V samotniji
L samotnijim / samotnijima
I samotnijim / samotnijima
 
srednji rod
jednina
N samotnije
G samotnijeg / samotnijega
D samotnijem / samotnijemu
A samotnije
V samotnije
L samotnijem / samotnijemu
I samotnijim
množina
N samotnija
G samotnijih
D samotnijim / samotnijima
A samotnija
V samotnija
L samotnijim / samotnijima
I samotnijim / samotnijima
 
ženski rod
jednina
N samotnija
G samotnije
D samotnijoj
A samotniju
V samotnija
L samotnijoj
I samotnijom
množina
N samotnija
G samotnijih
D samotnijim / samotnijima
A samotnije
V samotnije
L samotnijim / samotnijima
I samotnijim / samotnijima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najsamotniji
G najsamotnijeg / najsamotnijega
D najsamotnijem / najsamotnijemu
A najsamotnijeg / najsamotnijega
V najsamotniji
L najsamotnijem / najsamotnijemu
I najsamotnijim
množina
N najsamotniji
G najsamotnijih
D najsamotnijim / najsamotnijima
A najsamotnije
V najsamotniji
L najsamotnijim / najsamotnijima
I najsamotnijim / najsamotnijima
 
srednji rod
jednina
N najsamotnije
G najsamotnijeg / najsamotnijega
D najsamotnijem / najsamotnijemu
A najsamotnije
V najsamotnije
L najsamotnijem / najsamotnijemu
I najsamotnijim
množina
N najsamotnija
G najsamotnijih
D najsamotnijim / najsamotnijima
A najsamotnija
V najsamotnija
L najsamotnijim / najsamotnijima
I najsamotnijim / najsamotnijima
 
ženski rod
jednina
N najsamotnija
G najsamotnije
D najsamotnijoj
A najsamotniju
V najsamotnija
L najsamotnijoj
I najsamotnijom
množina
N najsamotnija
G najsamotnijih
D najsamotnijim / najsamotnijima
A najsamotnije
V najsamotnije
L najsamotnijim / najsamotnijima
I najsamotnijim / najsamotnijima
Definicija
1. koji je prepušten sebi, sasvim usamljen
2. koji je odvojen od drugih, daleko od naselja; osamljen, na osami [samotna kućica]
Etimologija
✧ vidi sȃm