Hrvatski jezični portal

prȍmaha

prȍmaha ž

Definicija
reg. ekspr., v. propuh
Etimologija
✧ pro-4 + v. mȃh, mahati