Hrvatski jezični portal

mȃh

mȃh m 〈N mn máhovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N mah
G maha
D mahu
A mah
V maše / mahu
L mahu
I mahom
množina
N mahovi
G mahova
D mahovima
A mahove
V mahovi
L mahovima
I mahovima
Definicija
1. zamah, kretnja
2. tren [u taj mah]
Sintagma
mah vjetra meteor. naglo i kratkotrajno povećanje brzine vjetra popraćeno zatišjem ili slabljenjem vjetra; udar vjetra
Frazeologija
dati (davati) maha čemu potaknuti (poticati);
na mahove kratko s vremena na vrijeme, u navratima, povremeno (s intenzitetom i u kraćem trajanju), na refule, usp. [zarobljenike je na mahove spopadala strava];
na sav mah svom snagom;
uhvatiti maha razviti se, raširiti se (o kakvoj pojavi);
u prvi mah u prvi čas, u samom početku (koji je trajao vrlo kratko) [ta je pustoš ruskog krajolika u prvi mah neugodna, ali poslije smiruje];
u isti mah istovremeno
Onomastika
pr. (nadimačka): Màhāč (Dugo Selo, Bjelovar), Mahálec (Zagreb, Donja Stubica)
Etimologija
prasl. *maxati (rus. máxat', polj. machać) ≃ lit. moti: kretati