Hrvatski jezični portal

proklìtika

proklìtika ž 〈D L -ici〉

Izvedeni oblici
jednina
N proklitika
G proklitike
D proklitici
A proklitiku
V proklitiko
L proklitici
I proklitikom
množina
N proklitike
G proklitika
D proklitikama
A proklitike
V proklitike
L proklitikama
I proklitikama
Definicija
gram. riječ bez naglaska, s riječju pod naglaskom čini izgovornu cjelinu; prednaglasnica, prislonjenica [u grȃd — ȕgrād], opr. enklitika
Etimologija
nlat. procliticus ≃ pro-2 + grč. klínein: prislanjati se, sagibati se, usp. enklitika