Hrvatski jezični portal

šȇnūt

šȇnūt prid.odr. -i〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N šenut
G šenuta
D šenutu
A šenuta / šenut
V šenuti
L šenutu
I šenutim
množina
N šenuti
G šenutih
D šenutim / šenutima
A šenute
V šenuti
L šenutim / šenutima
I šenutim / šenutima
 
srednji rod
jednina
N šenuto
G šenuta
D šenutu
A šenuto
V šenuto
L šenutu
I šenutim
množina
N šenuta
G šenutih
D šenutim / šenutima
A šenuta
V šenuta
L šenutim / šenutima
I šenutim / šenutima
 
ženski rod
jednina
N šenuta
G šenute
D šenutoj
A šenutu
V šenuta
L šenutoj
I šenutom
množina
N šenute
G šenutih
D šenutim / šenutima
A šenute
V šenute
L šenutim / šenutima
I šenutim / šenutima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N šenuti
G šenutog / šenutoga
D šenutom / šenutome / šenutomu
A šenutog / šenuti
V šenuti
L šenutom / šenutome / šenutomu
I šenutim
množina
N šenuti
G šenutih
D šenutim / šenutima
A šenute
V šenuti
L šenutim / šenutima
I šenutim / šenutima
 
srednji rod
jednina
N šenuto
G šenutog / šenutoga
D šenutom / šenutome / šenutomu
A šenuto
V šenuto
L šenutom / šenutome / šenutomu
I šenutim
množina
N šenuta
G šenutih
D šenutim / šenutima
A šenuta
V šenuta
L šenutim / šenutima
I šenutim / šenutima
 
ženski rod
jednina
N šenuta
G šenute
D šenutoj
A šenutu
V šenuta
L šenutoj
I šenutom
množina
N šenute
G šenutih
D šenutim / šenutima
A šenute
V šenute
L šenutim / šenutima
I šenutim / šenutima
Definicija
koji je pomaknut, lud, priblesav