Hrvatski jezični portal

šénuti

šénuti () svrš.prez. šȇnēm, pril. pr. -ūvši, prid. trp. šȇnūt〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
šenuti
 
prezent
jednina
1. šenem
2. šeneš
3. šene
množina
1. šenemo
2. šenete
3. šenu
 
futur
jednina
1. šenut ću
2. šenut ćeš
3. šenut će
množina
1. šenut ćemo
2. šenut ćete
3. šenut će
 
aorist
jednina
1. šenuh
2. šenu
3. šenu
množina
1. šenusmo
2. šenuste
3. šenuše
 
perfekt
jednina
1. šenuo sam
2. šenuo si
3. šenuo je
množina
1. šenuli smo
2. šenuli ste
3. šenuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam šenuo
2. bio si šenuo
3. bio je šenuo
množina
1. bili smo šenuli
2. bili ste šenuli
3. bili su šenuli
 
imperativ
jednina
2. šeni
množina
1. šenimo
2. šenite
 
glagolski prilog prošli
šenuvši
 
glagolski pridjev aktivni
šenuo, šenula, šenulo
šenuli, šenule, šenula
 
glagolski pridjev pasivni
šenut, šenuta, šenuto
šenuti, šenute, šenuta
Definicija
razg. podr. pomjeriti, okrenuti pameću; poludjeti [šenuti umom]