Hrvatski jezični portal

šíknuti

šíknuti () svrš.prez. šȋknēm, pril. pr. -ūvši, prid. rad. šíknuo〉

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
šiknuti
 
prezent
jednina
1. šiknem
2. šikneš
3. šikne
množina
1. šiknemo
2. šiknete
3. šiknu
 
futur
jednina
1. šiknut ću
2. šiknut ćeš
3. šiknut će
množina
1. šiknut ćemo
2. šiknut ćete
3. šiknut će
 
aorist
jednina
1. šiknuh
2. šiknu
3. šiknu
množina
1. šiknusmo
2. šiknuste
3. šiknuše
 
perfekt
jednina
1. šiknuo sam
2. šiknuo si
3. šiknuo je
množina
1. šiknuli smo
2. šiknuli ste
3. šiknuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam šiknuo
2. bio si šiknuo
3. bio je šiknuo
množina
1. bili smo šiknuli
2. bili ste šiknuli
3. bili su šiknuli
 
imperativ
jednina
2. šikni
množina
1. šiknimo
2. šiknite
 
glagolski prilog prošli
šiknuvši
 
glagolski pridjev aktivni
šiknuo, šiknula, šiknulo
šiknuli, šiknule, šiknula
Definicija
1. izbiti u jakom mlazu; poteći, briznuti, pokuljati
2. naglo se rasplamsati; buknuti, suknuti (o vatri, plamenu)
3. bujajući izrasti, izbiti na mnogo mjesta; iždžikljati
4. (koga, što) baciti jakim zamahom; zavitlati
5. (koga) žarg. jako udariti; ošinuti, odalamiti