Hrvatski jezični portal

šȉk2

šȉk2 uzv.

Definicija
u zn. radnje šiknuti [šik u jarak = (prema kontekstu) baci/baciti/bacili u jarak]
Etimologija
onom.