Hrvatski jezični portal

slobòda

slobòda ž 〈G mn slobódā〉

Izvedeni oblici
jednina
N sloboda
G slobode
D slobodi
A slobodu
V slobodo
L slobodi
I slobodom
množina
N slobode
G sloboda
D slobodama
A slobode
V slobode
L slobodama
I slobodama
Definicija
1. mogućnost samostalnog, nezavisnog djelovanja, mogućnost samoodređenja čovjeka, stanje oprečno postojanju prisile [uzimati (si) slobodu dopuštati sebi (si) nešto], opr. ropstvo
2. mogućnost nesmetanog rada u kakvoj oblasti ljudske djelatnosti [sloboda plovidbe; sloboda izbora i dogovora]
3. stanje oprečno zatočenju, zatvoru [biti na slobodi]
4. povlastica [seljačke slobode; liječnička sloboda; novinarska sloboda]
Sintagma
demokratske slobode pol. sloboda riječi, tiska, udruživanja;
sloboda savjesti slobodno, nesmetano očitovanje vlastitog svjetonazora;
pjesnička sloboda, v. pjȅsničkī Δ
Onomastika
Slobòdan m. os. ime (narodno); hip.: Bóbo, Slóbo
pr. (od imena i prema statusu): Slobòda (Baranja, I Slavonija, Primorje), Slobòdan (Slavonski Brod, Zadar), Slòbodić (Zagreb), Slobòdnjāk (Slobodnjȃk) (Podravina, Z Slavonija), Slobòđan (Slavonski Brod, Zagreb), Slobođánac (100, Ðakovo, I Slavonija), Svȍboda (390, Požega, Zagreb, Slavonija, ← sl.)
top. (naselja): Slȍbodnā Vlȃst (Ðakovo, 225 stan.), Slobóština (Požega, 83 stan.)
Etimologija
prasl. i stsl. svoboda (rus. svobóda, polj. swoboda) ? ≃ v. svoj