Hrvatski jezični portal

hȍtdog

hȍtdog mindekl.

Definicija
1. kulin. pečena hrenovka u dugačkom pecivu s prilogom ili bez njega
2. sport zimski sport u kojem se na specijalnim kratkim skijama izvode figure i akrobacije
Etimologija
engl. hot dog