Hrvatski jezični portal

hrȃm

hrȃm m 〈N mn hrámovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N hram
G hrama
D hramu
A hram
V hrame
L hramu
I hramom
množina
N hramovi
G hramova
D hramovima
A hramove
V hramovi
L hramovima
I hramovima
Definicija
1. građevina posvećena kakvu božanstvu, namijenjena štovanju božanstva
2. a. mjesto bogoslužja b. retor. vrlo važno mjesto neke djelatnosti gdje se nalazi ili stječe najvažnije ili najljepše što ono stvara [hram umjetnosti]
Etimologija
prasl. *xormъ (stsl. xramъ, češ. chrám) ← ? ie. *skormo- (stvnjem. scirm: zaklon, skr. carman: koža)