Hrvatski jezični portal

hrániti

hrániti (koga, što) nesvrš.prez. hrȃnīm, pril. sad. -nēći, prid. trp. hrȃnjēn, gl. im. hránjēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
hraniti
 
prezent
jednina
1. hranim
2. hraniš
3. hrani
množina
1. hranimo
2. hranite
3. hrane
 
futur
jednina
1. hranit ću
2. hranit ćeš
3. hranit će
množina
1. hranit ćemo
2. hranit ćete
3. hranit će
 
imperfekt
jednina
1. hranjah
2. hranjaše
3. hranjaše
množina
1. hranjasmo
2. hranjaste
3. hranjahu
 
perfekt
jednina
1. hranio sam
2. hranio si
3. hranio je
množina
1. hranili smo
2. hranili ste
3. hranili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam hranio
2. bio si hranio
3. bio je hranio
množina
1. bili smo hranili
2. bili ste hranili
3. bili su hranili
 
imperativ
jednina
2. hrani
množina
1. hranimo
2. hranite
 
glagolski prilog sadašnji
hraneći
 
glagolski pridjev aktivni
hranio, hranila, hranilo
hranili, hranile, hranila
 
glagolski pridjev pasivni
hranjen, hranjena, hranjeno
hranjeni, hranjene, hranjena
Definicija
1. davati komu hranu izravno u usta [hraniti bolesnika]
2. osiguravati komu hranu, izdržavati koga [hraniti obitelj]
3. davati ili opskrbljivati korisnim sastojcima u hrani [hraniti drvo; hraniti kožu lica]
Frazeologija
hraniti zmiju (guju) u njedrima (na prsima) pomagati onome tko će se pokazati kao neprijatelj