Hrvatski jezični portal

anòrzati

anòrzati svrš.prez. -ām, pril. pr. -āvši, prid. rad. anòrzao〉

Definicija
reg. potaknuti, inicirati, pokrenuti