Hrvatski jezični portal

hòbotnica

hòbotnica ž

Izvedeni oblici
jednina
N hobotnica
G hobotnice
D hobotnici
A hobotnicu
V hobotnice / hobotnico
L hobotnici
I hobotnicom
množina
N hobotnice
G hobotnica
D hobotnicama
A hobotnice
V hobotnice
L hobotnicama
I hobotnicama
Definicija
zool. morski osmokraki glavonožac (Octopus vulgaris); mrkač, oktopod
Etimologija
✧ ≃ prasl. *xobotъ: rep (rus. xòbot)