Hrvatski jezični portal

idealìzam

idealìzam m 〈G -zma〉

Izvedeni oblici
jednina
N idealizam
G idealizma
D idealizmu
A idealizam
V idealizme
L idealizmu
I idealizmom
množina
N idealizmi
G idealizama
D idealizmima
A idealizme
V idealizmi
L idealizmima
I idealizmima
Definicija
1. fil. zajednički naziv za filozofske sustave (od Platona do Kanta i dr.) koji bit svega, bitak, nalaze u apstraktnom, pojmovnom, transcendentnom svijetu ideja, a ne u objektivitetu materijalne stvarnosti koju relativiziraju
2. životni stav po kojem čovjek svoje djelovanje usmjerava prema višim ciljevima etike, ideologije, nacije, religije, a ne podređuje ih samo osobnom koristoljublju, opr. materijalizam
3. shvaćanje umjetnosti kao izraza ideala (a ne kao prikazivanje ili predočivanje stvarnoga), opr. realizam
Etimologija
njem. Idealismus, v. ideal