Hrvatski jezični portal

idèāl

idèāl m 〈G ideála〉

Izvedeni oblici
jednina
N ideal
G ideala
D idealu
A ideal
V ideale
L idealu
I idealom
množina
N ideali
G ideala
D idealima
A ideale
V ideali
L idealima
I idealima
Definicija
1. pojam zamišljen u najvećem savršenstvu (npr. predmet, čovjek, društveni poredak) da bi poslužio kao cilj kojem se teži (npr. savršena pravednost, sloboda pojedinca, perfekcionizam profesionalca)
2. savršeni stvarni primjer koji može poslužiti kao uzor u svojoj vrsti [Heine je ideal pjesničke svestranosti; Novi Zeland je ideal ekologije]
3. konačna težnja, željeno ostvarenje neke osobne ili društvene ambicije [njegov je ideal postati bogat; Albancima je ideal nezavisno Kosovo]
Etimologija
njem. Ideal ← lat. idealis ≃ grč. eȋdos: lik, v. ideja