Hrvatski jezični portal

ȋdo

ȋdo m 〈G ȋda〉

Definicija
lingv. međunarodni umjetni jezik konstruiran 1907. na temeljima esperanta (O. Jespersen, L. de Beaumont, L. Couturat), usp. esperanto, Volapük
Etimologija
✧ prema esperantu (esperanto: potomak) ≃ id- ← grč. -ides, sufiks koji označava porijeklo + -o: svršetak