Hrvatski jezični portal

Volapük

Volapük (izg. volapȉk) m

Definicija
lingv. naziv za jedan od umjetnih međunarodnih jezika (1879), usp. esperanto, ido
Etimologija
njem.engl. world: svijet + speak: govor