Hrvatski jezični portal

ìl

ìl m

Definicija
zast., v. ilovača