Hrvatski jezični portal

inter nos

inter nos (izg. ȉnter nȏs) pril.

Definicija
među nama (govoreći), u četiri oka (rečeno), u povjerenju
Etimologija
lat.