Hrvatski jezični portal

ȉstina (I)

ȉstina (I) ž

Izvedeni oblici
jednina
N istina
G istine
D istini
A istinu
V istino
L istini
I istinom
množina
N istine
G istina
D istinama
A istine
V istine
L istinama
I istinama
Definicija
1. ono što odgovara stvarnosti, što je s njom u skladu, ono što prikazuje neki događaj i sl. onako kako odgovara činjenicama ili iskustvu [čista istina; gola istina; žalosna istina; živa istina; istine radi; doznati istinu; govoriti istinu]
2. fil. slaganje mišljenja i predodžbe sa svojim predmetom [teorija istine]
Sintagma
logička istina fil. istina o poklapanju »uma i stvarnosti«; istina koja u prvom redu pripada izrazima, sudovima ili tvrdnjama;
ontološka istina fil. istina koja pripada svakom biću i svakom bitku
Frazeologija
istini za volju (za volju istine) formula za naglašavanje ili uvođenje podatka koji ide u prilog istini;
otići bogu na istinu jez. knjiž. umrijeti;
pogledati istini u oči hrabro se suočiti s činjenicama;
što je istina, istina (je) tako je, zaista je tako (odnosi se na ono što je rekao predgovornik ili onaj koji govori);
zaobilaziti istinu eufem. lagati
Etimologija
prasl. i stsl. istina (rus. ístina), v. isti