Hrvatski jezični portal

ìzrāženo

ìzrāženo pril.

Definicija
tako da je riječima iskazano; izrečeno