Hrvatski jezični portal

jȃko

jȃko pril.komp. jȁčē〉

Definicija
1. snažno [jako udariti; jako padati (o kiši)]
2. izraženo u velikoj mjeri [jako dobar/dobro; jako lijep/lijepo; jako pametan/pametno]
3. u dijaloškoj situaciji (na pitanje kao »je li vam bilo lijepo?«, »radite li dobro?« i sl.), prilog jako odnosi se na drugi prilog iz konteksta i tako oblikuje uobičajenu kvantifikaciju »jako lijepo/jako dobro« i sl. bez izravnog dodira dvaju priloga [jako lijepo; jako dobro; jako uspješno; jako uspjelo]
Etimologija
✧ vidi jȃk