Hrvatski jezični portal

Jagoda

Jagoda (izg. jȁgoda), Genrih Grigorjevič (1891—1937),

Definicija
Staljinov narodni komesar za unutarnje poslove 1934—1936; organizator masovnih »čistki«, na kraju i sam stradao u njima