Hrvatski jezični portal

apretírati

apretírati (što) dv.prez. aprètīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. aprètirān, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
apretirati
 
prezent
jednina
1. apretiram
2. apretiraš
3. apretira
množina
1. apretiramo
2. apretirate
3. apretiraju
 
futur
jednina
1. apretirat ću
2. apretirat ćeš
3. apretirat će
množina
1. apretirat ćemo
2. apretirat ćete
3. apretirat će
 
imperfekt
jednina
1. apretirah
2. apretiraše
3. apretiraše
množina
1. apretirasmo
2. apretiraste
3. apretirahu
 
aorist
jednina
1. apretirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. apretirao sam
2. apretirao si
3. apretirao je
množina
1. apretirali smo
2. apretirali ste
3. apretirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam apretirao
2. bio si apretirao
3. bio je apretirao
množina
1. bili smo apretirali
2. bili ste apretirali
3. bili su apretirali
 
imperativ
jednina
2. apretiraj
množina
1. apretirajmo
2. apretirajte
 
glagolski prilog sadašnji
apretirajući
 
glagolski prilog prošli
apretiravši
 
glagolski pridjev aktivni
apretirao, apretirala, apretiralo
apretirali, apretirale, apretirala
 
glagolski pridjev pasivni
apretiran, apretirana, apretirano
apretirani, apretirane, apretirana
Definicija
prekriti/prekrivati slojem apreture