Hrvatski jezični portal

jȉn2

jȉn2 m

Definicija
kineska mjera za dužinu i težinu
Etimologija
kin.