Hrvatski jezični portal

jȅsēn

jȅsēn ž

Izvedeni oblici
jednina
N jesen
G jeseni
D jeseni
A jesen
V jeseni
L jeseni
I jesenju / jeseni
množina
N jeseni
G jeseni
D jesenima
A jeseni
V jeseni
L jesenima
I jesenima
Definicija
1. a. kalendarsko doba između 23. rujna i 21. prosinca b. jedno od četiri godišnja doba [ujesen; u jesen; podjesen; pod jesen]
2. pren. doba kad što počinje venuti, početak kraja, zrelo doba pred starost [jesen života]
Frazeologija
zlatna jesen 1. jesen kao godišnje doba u punom bogatstvu plodova i boja prirode 2. pren. mudro prihvaćena starost oplemenjena radostima i sadržajima primjerenima dobi
Onomastika
pr. (nadimačka ili etnici, moguće preklapanje s v.jasen): Jȅsēn (Čakovec), Jesènāš (Daruvar), Jesèničnik, Jesénko (Kaštela), Jesénković (Virovitica), Jȅsenović (Čakovec), Jesènšek (Zagreb)
Etimologija
prasl. * (j)esenь (rus. ósen', polj. jesień) ≃ stprus. assanis, stvnjem. aran: žetva