Hrvatski jezični portal

jȃrkī

jȃrkī prid.komp. jȁrčī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N jarki
G jarkog / jarkoga
D jarkom / jarkome / jarkomu
A jarkog / jarki
V jarki
L jarkom / jarkome / jarkomu
I jarkim
množina
N jarki
G jarkih
D jarkim / jarkima
A jarke
V jarki
L jarkim / jarkima
I jarkim / jarkima
 
srednji rod
jednina
N jarko
G jarkog / jarkoga
D jarkom / jarkome / jarkomu
A jarko
V jarko
L jarkom / jarkome / jarkomu
I jarkim
množina
N jarka
G jarkih
D jarkim / jarkima
A jarka
V jarka
L jarkim / jarkima
I jarkim / jarkima
 
ženski rod
jednina
N jarka
G jarke
D jarkoj
A jarku
V jarka
L jarkoj
I jarkom
množina
N jarke
G jarkih
D jarkim / jarkima
A jarke
V jarke
L jarkim / jarkima
I jarkim / jarkima
 
Komparativ
muški rod
jednina
N jarkiji
G jarkijeg / jarkijega
D jarkijem / jarkijemu
A jarkijeg / jarkijega
V jarkiji
L jarkijem / jarkijemu
I jarkijim
množina
N jarkiji
G jarkijih
D jarkijim / jarkijima
A jarkije
V jarkiji
L jarkijim / jarkijima
I jarkijim / jarkijima
 
Komparativ/2
muški rod
jednina
N jarči
G jarčeg / jarčega
D jarčem / jarčemu
A jarčeg / jarčega
V jarči
L jarčem / jarčemu
I jarčim
množina
N jarči
G jarčih
D jarčim / jarčima
A jarče
V jarči
L jarčim / jarčima
I jarčim / jarčima
 
Komparativ
srednji rod
jednina
N jarkije
G jarkijeg / jarkijega
D jarkijem / jarkijemu
A jarkije
V jarkije
L jarkijem / jarkijemu
I jarkijim
množina
N jarkija
G jarkijih
D jarkijim / jarkijima
A jarkija
V jarkija
L jarkijim / jarkijima
I jarkijim / jarkijima
 
Komparativ/2
srednji rod
jednina
N jarče
G jarčeg / jarčega
D jarčem / jarčemu
A jarče
V jarče
L jarčem / jarčemu
I jarčim
množina
N jarča
G jarčih
D jarčim / jarčima
A jarča
V jarča
L jarčim / jarčima
I jarčim / jarčima
 
Komparativ
ženski rod
jednina
N jarkija
G jarkije
D jarkijoj
A jarkiju
V jarkija
L jarkijoj
I jarkijom
množina
N jarkija
G jarkijih
D jarkijim / jarkijima
A jarkije
V jarkije
L jarkijim / jarkijima
I jarkijim / jarkijima
 
Komparativ/2
ženski rod
jednina
N jarča
G jarče
D jarčoj
A jarču
V jarča
L jarčoj
I jarčom
množina
N jarča
G jarčih
D jarčim / jarčima
A jarče
V jarče
L jarčim / jarčima
I jarčim / jarčima
 
Superlativ
muški rod
jednina
N najjarkiji
G najjarkijeg / najjarkijega
D najjarkijem / najjarkijemu
A najjarkijeg / najjarkijega
V najjarkiji
L najjarkijem / najjarkijemu
I najjarkijim
množina
N najjarkiji
G najjarkijih
D najjarkijim / najjarkijima
A najjarkije
V najjarkiji
L najjarkijim / najjarkijima
I najjarkijim / najjarkijima
 
Superlativ/2
muški rod
jednina
N najjarči
G najjarčeg / najjarčega
D najjarčem / najjarčemu
A najjarčeg / najjarčega
V najjarči
L najjarčem / najjarčemu
I najjarčim
množina
N najjarči
G najjarčih
D najjarčim / najjarčima
A najjarče
V najjarči
L najjarčim / najjarčima
I najjarčim / najjarčima
 
Superlativ
srednji rod
jednina
N najjarkije
G najjarkijeg / najjarkijega
D najjarkijem / najjarkijemu
A najjarkije
V najjarkije
L najjarkijem / najjarkijemu
I najjarkijim
množina
N najjarkija
G najjarkijih
D najjarkijim / najjarkijima
A najjarkija
V najjarkija
L najjarkijim / najjarkijima
I najjarkijim / najjarkijima
 
Superlativ/2
srednji rod
jednina
N najjarče
G najjarčeg / najjarčega
D najjarčem / najjarčemu
A najjarče
V najjarče
L najjarčem / najjarčemu
I najjarčim
množina
N najjarča
G najjarčih
D najjarčim / najjarčima
A najjarča
V najjarča
L najjarčim / najjarčima
I najjarčim / najjarčima
 
Superlativ
ženski rod
jednina
N najjarkija
G najjarkije
D najjarkijoj
A najjarkiju
V najjarkija
L najjarkijoj
I najjarkijom
množina
N najjarkija
G najjarkijih
D najjarkijim / najjarkijima
A najjarkije
V najjarkije
L najjarkijim / najjarkijima
I najjarkijim / najjarkijima
 
Superlativ/2
ženski rod
jednina
N najjarča
G najjarče
D najjarčoj
A najjarču
V najjarča
L najjarčoj
I najjarčom
množina
N najjarča
G najjarčih
D najjarčim / najjarčima
A najjarče
V najjarče
L najjarčim / najjarčima
I najjarčim / najjarčima
Definicija
1. koji jari, proizvodi jaru, koji pali; vreo, vruć
2. blistav, sjajan, jasan, izrazit [jarke boje]
Etimologija
✧ vidi jȃr