Hrvatski jezični portal

jȃr

jȃr m (jȁra ž)

Izvedeni oblici
jednina
N jara
G jare
D jari
A jaru
V jaro
L jari
I jarom
množina
N jare
G jara
D jarama
A jare
V jare
L jarama
I jarama
Definicija
arh.
1. proljeće
2. velika vrućina, jaka toplina zraka; pripeka, žega
Onomastika
♦ m. os. imena (općeslavenska): Járe, Járko, Jȁromīr rij., Jȁroslav; Jȁroslava ž. os. ime; hip.: Jȃroš
pr.: Járak (120, Dubrovnik), Jȁrčan (Zagorje), Járčević (110, Banovina, Slavonija), Jàrčov (Gvozd), Jàrec (190, Prigorje, v. i jarac), Jàredić (Slavonski Brod, Banovina), Jàreš (Daruvar), Jȃrkī (Prigorje), Jȃrkić, Jȃroš (Slavonija, Zagorje)
Etimologija
prasl. *jarъ (rus. jara, polj. jara: proljeće) ← ie. *yeh2ro- (grč. hȏra: doba, vrijeme, njem. Jahr: godina)