Hrvatski jezični portal

jèdan (II)

jèdan (II) 〈N mn jèdni/-e ž/-a sr, G jèdnīh〉

Definicija
brojna riječ za ono što pl. tantum znači jedno [jedne hlače; jedne škare]