Hrvatski jezični portal

gúliti

gúliti (koga, što, se) nesvrš.prez. gẉlīm (se), pril. sad. -lēći (se), prid. trp. gẉljēn, gl. im. -ljēnje〉

Izvedeni oblici
Nesvršeni
infinitiv
guliti
 
prezent
jednina
1. gulim
2. guliš
3. guli
množina
1. gulimo
2. gulite
3. gule
 
futur
jednina
1. gulit ću
2. gulit ćeš
3. gulit će
množina
1. gulit ćemo
2. gulit ćete
3. gulit će
 
imperfekt
jednina
1. guljah
2. guljaše
3. guljaše
množina
1. guljasmo
2. guljaste
3. guljahu
 
perfekt
jednina
1. gulio sam
2. gulio si
3. gulio je
množina
1. gulili smo
2. gulili ste
3. gulili su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam gulio
2. bio si gulio
3. bio je gulio
množina
1. bili smo gulili
2. bili ste gulili
3. bili su gulili
 
imperativ
jednina
2. guli
množina
1. gulimo
2. gulite
 
glagolski prilog sadašnji
guleći
 
glagolski pridjev aktivni
gulio, gulila, gulilo
gulili, gulile, gulila
 
glagolski pridjev pasivni
guljen, guljena, guljeno
guljeni, guljene, guljena
Definicija
1. (što) a. nožem skidati koru (krumpira, voća, šibe) b. upotrebom noža, zarezivanjem i rukama svlačiti kožu sa životinje; derati
2. (koga) pren. pejor. naplaćivati kome previše za robu ili uslugu, uzeti kome previše novca i sl.
3. (se) otpadati u tankim slojevima (koža od sunca, boja s podloge itd.)
Frazeologija
guliti dlake baviti se besmislenim, uzaludnim poslom
Onomastika
pr. (nadimačka): Gùlibrk, Gùlikorić (Županja), Gulìšija (110, Trogir, Metković)
Etimologija
✧ ≃ češ. houliti, rus. gúlja: izraslina ≃ v. žulj