Hrvatski jezični portal

grȃn

grȃn m

Definicija
fiz. farm.
1. stara mjera za težinu za fina mjerenja
2. najmanji apotekarski uteg
Etimologija
njem. Gran ≃ lat. granum: zrno, sjeme