Hrvatski jezični portal

grȅška

grȅška ž 〈D L -šci/-i, G mn -šākā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N greška
G greške
D grešci / greški
A grešku
V greško
L grešci / greški
I greškom
množina
N greške
G grešaka / greška / greški
D greškama
A greške
V greške
L greškama
I greškama
Definicija
1. a. ono što se učini protiv plana ili drugačije nego što valja, neispravan postupak [ljudska greška; potkrala se greška]; omaška b. neispravnost nastala takvim postupkom, tako prouzročen nedostatak, slaba strana izražena kao svojstvo čega [marka s greškom; knjiga s greškom; košulja s greškom (u tkanju itd.)]; feler, nedostatak
2. razg., v. pogreška
3. prirodni ili stečeni nedostatak [greška na srcu]; mana
Sintagma
roba s greškom roba s nedostatkom koji je nastao u proizvodnji
Frazeologija
greška u koracima 1. sport nedovoljno dobar rad nogu pri nekim radnjama (npr. u košarci) 2. pren. pogrešno odabrano vrijeme za pojedine faze nekog procesa, neusklađenost u radu ili u organiziranju;
nema greške 1. doslovna greška nije uočena, ne može se uočiti 2. žarg. sve je u redu, dobro je zamišljeno, sve dobro radi (funkcionira itd.), sve je lijepo, nema prigovora