Hrvatski jezični portal

pògreška

pògreška ž 〈D L -šci, G mn -šākā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N pogreška
G pogreške
D pogrešci / pogreški
A pogrešku
V pogreško
L pogrešci / pogreški
I pogreškom
množina
N pogreške
G pogrešaka / pogreška / pogreški
D pogreškama
A pogreške
V pogreške
L pogreškama
I pogreškama
Definicija
1. a. netočna ili loša ideja ili mišljenje [pogreška u načinu razmišljanja; taktička pogreška; strateška pogreška; politička pogreška] b. ono što je napravljeno loše, netočno ili nekorektno [napraviti pogrešku; pogreška u mjerenju]; greška
2. mat. razlika između nekog broja i njegove približno određene vrijednosti [apsolutna pogreška]
Sintagma
relativna pogreška mat. omjer apsolutne pogreške i približne vrijednosti