Hrvatski jezični portal

grȍf

grȍf m 〈G gròfa, N mn gròfovi〉

Izvedeni oblici
jednina
N grof
G grofa
D grofu
A grofa
V grofe
L grofu
I grofom
množina
N grofovi
G grofova
D grofovima
A grofove
V grofovi
L grofovima
I grofovima
Definicija
pov.
1. u srednjem vijeku, kraljev činovnik na čelu županije, kasnije kraljev vazal
2. pripadnik najvišeg plemstva (ispod markiza, iznad baruna)
Onomastika
pr.: Grȍf (Međimurje), Gròfčić, Gròfec (Baranja)
Etimologija
njem. Graf ← srlat. graphio ← bizant.grč. grapheús: pisar