Hrvatski jezični portal

hèćim

hèćim m 〈N mn -i, G hȅćīmā〉

Definicija
reg. zast. liječnik, doktor; hakim
Onomastika
pr. (prema zanimanju): Èčimović (Slavonski Brod), Èćim (Split, Banovina), Èćimović (Ećímović) (320, Posavina), Hèčimović (230, Slavonija), Hèćej, Hèćimović (Hećímović) (1000, Zagreb, Gospić)
Etimologija
tur. hekim ← arap. ḥakīm