Hrvatski jezični portal

hàšiš

hàšiš m

Izvedeni oblici
jednina
N hašiš
G hašiša
D hašišu
A hašiš
V hašišu / hašiše
L hašišu
I hašišom
množina
N hašiši
G hašiša
D hašišima
A hašiše
V hašiši
L hašišima
I hašišima
Definicija
1. opojna tvar koja se dobiva iz smole cvijeta indijske konoplje [pušiti hašiš]; haš, usp. kanabis
2. reg. sasušena čahura maka
Etimologija
tur. haşiş ← arap. ḫašīš: suha trava