Hrvatski jezični portal

gùzičār

gùzičār m

Izvedeni oblici
jednina
N guzičar
G guzičara
D guzičaru
A guzičara
V guzičaru
L guzičaru
I guzičarom
množina
N guzičari
G guzičara
D guzičarima
A guzičare
V guzičari
L guzičarima
I guzičarima
Definicija
pejor. onaj koji nema karaktera; mali čovjek, sitna duša, bijeda